Informatie bijeenkomst Landbouwportaal Noord-Holland

advertentie

WIERINGERWERF – LTO Noord, de vier Noord-Hollandse collectieven en de KAVB organiseren een informatiebijeenkomst voor alle agrarisch ondernemers in Hollands Kroon op donderdag 9 augustus 2018 bij Bezoekboerderij Leven van de Wind in Wieringerwerf.

De bijeenkomsten gaan over de nieuwe subsidieregeling Bodem & Water en het Landbouwportaal Noord-Holland die sinds 28 mei zijn geopend.

Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op het watersysteem en op uw bedrijfsvoering. Hierdoor kan plaatselijk droogte, verzilting en wateroverlast optreden waar ook de agrarische sector last van heeft of krijgt. Voldoende en gezond oppervlaktewater is van levensbelang voor ons allemaal.

De komende jaren wil LTO Noord agrariërs ondersteuning bieden in het verbeteren van de waterkwaliteit, bodemstructuur, en helpen om het verlies van mineralen en emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

Dat houdt in:

  • Er is subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema’s: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater, perceel- en oeverinrichting en beheer.
  • U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.
  • Er is een informatieve website voor agrariërs ‘Landbouwportaal Noord-Holland’ voor alle informatie, kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.
  • U krijgt nadere uitleg mee over de werking van het portaal.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er uitleg gegeven over bovenstaande punten. De bijeenkomst is interessant voor alle agrarische sectoren. 

Kunt u niet naar deze informatiebijeenkomst komen? Er zijn ook op andere data en locaties bijeenkomsten waar u van harte welkom bent. Deze kunt u vinden op het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Ook niet-leden van de betrokken agrarische organisaties zijn van harte welkom.

Bezoekboerderij Leven van de Wind vindt u aan de  Oosterterpweg 12 in Wieringerwerf.

advertentie