Inconsequent beleid

advertentie

(door: Kees Zwaan)

Hollands Kroon – Iedereen die in een team werkt of heeft gewerkt weet dat samenwerking een moeilijke opgave is. Samenwerking vereist een goede communicatie en dan nog zal er af en toe sprake zijn van meningsverschillen.

Dan is het zaak om te blijven praten met elkaar totdat men een werkwijze heeft gevonden waarbij alle deelnemers tot hun recht komen. Soms moet er water bij de wijn worden gedaan. Hier een beetje geven en daar een beetje nemen om vervolgens weer in harmonie met elkaar de schouders eronder te zetten. Traditioneel werken wij, bewoners van Laag-Holland, samen om het water buiten de dijken te houden. Het poldermodel is dan ook al eeuwenlang razend populair.

Samenwerken is een must. In de strategische visie van Hollands Kroon staat dan ook te lezen: ‘Omdat verandering van bestaande regelgeving en de introductie van nieuwe wettelijke taken te complex is voor de schaal van onze gemeente, is regionale samenwerking op zowel beleid als uitvoering tussen gemeenten noodzakelijk’. Samen met Schagen wordt daarom de administratie van de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet (Werk en Inkomen) gedaan. Dat zijn taken die betrekkelijk nieuw zijn voor gemeenten. Na slechts anderhalf jaar wil Hollands Kroon de samenwerking opzeggen. Hollands Kroon zegt het beter te kunnen en vooral goedkoper. Onder het mom dat er grote visieverschillen omtrent bedrijfsvoering zijn is het volgens wethouder Mary van Gent noodzakelijk dat ieder zijns weegs gaat. En wordt de strategie die de gemeente heeft verwoord een dode letter. Een strategie houdt namelijk in hoe men een bepaald doel wil bereiken. Inconsequentie ten top!

Heeft mevrouw Van Gent wel al het nodige gedaan om die visieverschillen te verkleinen? Heeft zij wel voldoende gecommuniceerd met ‘zakenpartner’ Ben Blonk? Of is het gewoon een ordinaire ruzie tussen gemeenteambtenaren? Er wordt wel eens gesuggereerd dat ambtenaren de dienst uitmaken als ‘vierde macht’ en misschien is dat nu ook het geval. Hebben de wethouders Sociaal Domein hun ambtenaren wel goed onder controle? De wethouders dragen in ieder geval verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun ambtenaren.

Mevrouw Van Gent benadrukt dat haar ambtenaren het werk gaan overnemen en dat zij het niet gaat uitbesteden aan derden.

Aan de scheiding hangt een flink prijskaartje. Beide partners kost het meer dan 2 miljoen. Paul de Groot (CU) betitelt de gang van zaken als ‘bestuurlijke dwaasheid’ en voorziet dat het als item in het programma ‘Kannie waar zijn’ zal verschijnen als ‘geld over de balk smijterij’.

Getuige de vele missers in het Sociaal Domein is het niet overdreven te zeggen dat ook dit beleid grote kans heeft te mislukken. Hollands Kroon heeft ambities, maar of de competenties (taken zijn erg complex) aanwezig zijn waag ik te betwijfelen. Gemeenten hebben elkaar nodig, net zoals huwelijkspartners elkaar nodig hebben. Net zoals teamleden elkaar nodig hebben. Gemeente, communiceer en hou op met navelstaren. Werk samen, dat is toch uw strategie? Raadsleden, neem uw verantwoordelijkheid en beoordeel de daden van het College kritisch. Dat is hierbij niet gebeurd. Alleen GL, PHK en Wittink stemden tegen deze gang van zaken…

advertentie