COLUMN: Huilen met de wolven in het bos

advertentie

Mijn column “20.000 euris” van vorige week is inmiddels door verschillende media geplaatst. Ik besprak daarin de wenselijkheid (of niet) van glasvezel internet in het buitengebied van Hollands Kroon. De reacties waren talrijk, hartverwarmend, verwarrend, maar bovenal vaak gespeend van feitenkennis.

Om zelf niet het slachtoffer te worden van dit gebrek aan feitenkennis, heb ik de politiek benaderd. Achteraf misschien niet zo’n slim idee, als je op zoek bent naar feiten, is de politiek in ieder geval niet de plek waar je moet beginnen met zoeken. Alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad heb ik gevraagd om hun standpunt en de achterliggende cijfers/ideeën. Let wel, dit is een standpunt waarover ze op 20 juni nog hebben nagedacht.

Slechts twee partijen hebben kans gezien inhoudelijk te reageren (D66 en PvdA). Ik wil er maar mee aangeven dat de behoefte aan snel en betrouwbaar internet vanuit de politiek niet bestaat. Een ouderwetse postduif zou in hun databehoefte kunnen voorzien.Aan het provinciebestuur en aan de Coöperatie Breedband Hollands Kroon heb ik gevraagd om een data analyse. Wie heeft er nou precies behoefte aan supersnel internet? Je mag toch verwachten dat een dergelijke analyse is uitgevoerd voordat er een miljoenen investering plaats heeft. Ik kan niet anders dan afwachten.

Veel verder dan algemeenheden ben ik in mijn speurtocht naar feiten en cijfers nog niet gekomen. Websites van politieke partijen grossieren in termen als “het internet speelt een steeds grotere rol in onze samenleving”, ” het is goed voor de vitaliteit van onze regio” en “internet moet je zien als een nutsvoorziening waar iedereen gebruik van moet kunnen maken”. Alsof er voorstanders van langzaam internet zijn.

Dit is ook de rechtvaardiging van mijn titel. Als je geen idee hebt van de databehoefte van je kiezer, geen met cijfers  onderbouwd standpunt kunt geven en geen benul hebt van het bereik van je beslissing, dan huil je mee met de wolven in het bos. Dan roep je maar wat, en, hoe prachtig wolvengehuil ook kan zijn, ik wil er niet voor betalen.
Natuurlijk wil ik niet de reputatie opbouwen van mopperkont. Ik ben daarom onder de mij bekende ondernemers een steekproef gestart. Uiteraard is deze steekproef nog niet representatief. Ik roep daarom alle ondernemers uit Hollands Kroon op, die daadwerkelijk tegen de grenzen van hun bestaande internetverbinding aanlopen, zich bij me te melden.

Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl . Mocht uw internetverbinding zo dubieus zijn, dat u niet kunt mailen, dan kunt u altijd nog een beroep doen op uw postduif.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

 

Facebook Comment

advertentie