HOZE positief verrast over openhouden zwembaden Hollands Kroon

advertentie

HOLLANDS KROON – In de gemeente Hollands Kroon bevinden zich 4 overdekte zwembaden op een inwonersaantal van ca. 47.000. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in 2015 een voorstel aan de Gemeenteraad aangeboden om het aantal baden te reduceren tot maximaal 2. Dat besluit heeft in de samenleving tot een scherpe reactie geleid en tot particulier initiatief tot behoud van alle baden.

In de raad van Hollands Kroon is aansluitend besloten het particulier initiatief een kans te geven. In de HOZE groep (HollandsKroon Overleg Zwembad Exploitatie) werken de 4 zwembaden samen aan dit voorstel.

In mei 2017 kreeg HOZE van de Raad extra tijd en middelen om de plannen verder uit te werken. Dit is met hulp van de KNZB gedaan, en het eindrapport is aan het College aangeboden. Conclusie is dat de kosten voor de zwembaden met 43.000 euro per jaar kunnen dalen.

Opdracht aan HOZE was om een plan te ontwikkelen om de zwembaden en personeel van de gemeente over te nemen. Deze overname en de druk op kostenverlaging leidt echter tot eenmalige kosten van 700.000 euro voor ontslagvergoedingen en afschrijving van de gebouwen. Het College stelt nu voor om al het personeel in dienst en de gebouwen in eigendom van de gemeente te laten. Hiermee kunnen deze incidentele kosten voorkomen worden. Het nadeel voor de Gemeente is dat zij niet volledig ontzorgd wordt op het gebied van zwembaden.

De HOZE ziet dit Collegevoorstel als een goede eerste stap. Het voordeel voor HOZE is dat er geleidelijk toegewerkt kan worden naar een volledige privatisering en dat er snel, bij voorkeur met ingang van het seizoen 2018/19, gestart kan worden met het werven van vrijwilligers, het verbeteren van de bedrijfsvoering en het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Dit is hard nodig omdat dit de afgelopen jaren in afwachting van de plannen heeft stilgestaan.

HOZE ondersteunt het Collegevoorstel en vraagt de Raad een positief besluit en de garantie dat binnenzwembaden in de vier kernen van Hollands Kroon in de komende 15 jaar gefaciliteerd worden.

HOZE neemt afstand van de toonzetting van het artikel in de Wieringer Courant d.d. 28-11 waarin de heer Eg namens Stichting Zwembad op Wieringen geciteerd wordt. Ook maakt Stichting Zwembad op Wieringen, in tegenstelling tot wat in het artikel staat, onverminderd deel uit van de HOZE groep. Dit is door de afvaardiging van deze stichting, waaronder de heer Eg afgelopen maandag in een constructieve HOZE vergadering bevestigd.

advertentie