Hoog sensitieve kinderen centraal bij Vrouwen van Nu Wieringen

advertentie

De Wieringermeerse Marielle Poland, schrijfster van diverse boeken over dit onderwerp, verzorgd deze avond voor ouders, grootouders en geïnteresseerden in het onderwerp.
Hoog sensitieve kinderen leren en beleven anders en daar hoort een andere begeleiding bij. Tijdens deze interactieve lezing wordt u hier volop over geïnformeerd. Ook zijn de door Marielle geschreven boeken verkrijgbaar op deze avond.

Zeker twintig procent van de kinderen is hoog sensitief, dat is zeker! Ze beleven alles om zich heen heel intens en complex. Ze reageren vermoeid, angstig, zorgelijk, boos, driftig, teruggetrokken of druk, doen dikwijls uitspraken die niet bij hun leeftijd lijken te passen, en krijgen regelmatig ten onrechte labels als AD(H)D, PDD-nos of iets dergelijks opgelegd. Terwijl het juist de bedoeling is dat ze hun talent gaan leren gebruiken.

Hoog sensitiviteit is namelijk een gave! En wat dan, als je weet of vermoed dat een kind hoog sensitief is? Hoe herken je deze kinderen en hoe kun je het beste met ze omgaan? Wat kun je hen bieden? Marielle heeft een praktijk voor coaching voor sensitieve en beelddenkende volwassenen en kinderen in opvoeding, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

De informatieavond wordt gehouden op 16 januari  in het zorgcentrum Noorderlicht, aanvang 20.00 uur. Gasten zijn deze avond welkom. Entree voor leden € 5,=, voor niet leden € 10,=, dit is inclusief twee consumpties.

Wilt u meer informatie over onze vereniging Vrouwen van Nu Wieringen, neem dan contact op met het secretariaat: vrouwenvannu.wieringen@gmail.com

advertentie