Home-Start zoekt nieuwe vrijwilligers!

advertentie

HOLLANDS KROON/SCHAGEN – Sinds 2014 wordt Home-Start, gecoördineerd door GGD Hollands Noorden, met succes uitgevoerd in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Home-Start en Home-Start plus geeft opvoedondersteuning aan ouders met jonge kinderen tot 14 jaar en draait op vrijwilligers. Home-Start heeft al heel veel gezinnen ondersteund en is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Wat houdt Home-Start in?
Home-Start is een programma voor opvoedondersteuning, gericht op gezinnen met ten minste één kind tot veertien jaar. Het ‘goud’ van Home-Start zijn de vrijwilligers, die een dagdeel per week bij een gezin op bezoek gaan. Zij ondersteunen het gezin bij de opvoeding van de kinderen en bieden praktische hulp en vriendschap. Ouders ervaren dit meestal als heel prettig. Ze kunnen bij de vrijwilliger, vaak een ervaren moeder (of vader), hun verhaal kwijt. Ook krijgen ze concrete steun bij het oplossen van hun problemen. Vaak worden gezinnen op het bestaan van Home-Start gewezen door het consultatiebureau, het wijkteam of een andere organisatie. Ouders kunnen zelf ook Home-Start aanvragen.

Gonny Aland: “Home-Start richt zich op de ouders, meestal de moeders. Natuurlijk zijn wij er ook voor (alleenstaande) vaders. Het achterliggende idee is dat kinderen erbij gebaat zijn als hun ouders met zelfvertrouwen in het leven staan en goede relaties met anderen hebben. Home-Start ondersteunt veel verschillende typen gezinnen en juist die verschillen maken het voor een vrijwilliger boeiend. In Nederland kunnen ouders in ongeveer 130 gemeenten bij Home-Start om ondersteuning vragen.”

Vrijwilligers gezocht
Home-Start draait op vrijwilligers. Wij zijn weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers die voor Home-Start wekelijks een gezin bezoeken. De tijdsinvestering is één dagdeel per week. Home-Start vrijwilligers zijn bijna zonder uitzondering heel enthousiast over hun werk. Ze hebben het gevoel iets voor iemand te kunnen betekenen op een gelijkwaardige basis en de mogelijkheid echt in contact te komen met andere ouders die misschien heel anders in het leven staan. Belangstellenden die zich aanmelden, krijgen: een voorbereidende cursus, persoonlijke begeleiding, deskundigheidsbevordering, een vergoeding van gemaakte reiskosten en vrijwilligerswerk dat voldoening geeft.

Aanmelding en informatie
Voor aanmelding van gezinnen of vrijwilligers en meer informatie kan men bellen/mailen naar Gonny Aland, coördinator Home-Start Hollands Kroon/Schagen, ma, wo en do, T 06-13123333, E galand@ggdhn.nl. Op www.home-start.nl vindt men meer informatie over Home-Start.

Bijlage: foto Gonny Aland

advertentie