INGEZONDEN: Hollands Kroon straks onder curatele?

advertentie

INGEZONDEN – Van de week moest ik uit de krant vernemen dat het (nog) niet goed gaat met de financiën van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente kan maar net een evenwicht vinden tussen inkomsten en uitgaven.

Leeft Hollands Kroon op te grote voet? Feit is natuurlijk wel dat er veel is uitgegeven aan de verbouwing van het gemeentehuis en de huisvesting van de ambtenaren. Maar tevens is er flink bezuinigd in het sociaal domein. Het College van B&W vond zelfs dat het nog goedkoper kon door de samenwerking met andere gemeenten op te zeggen. Vooralsnog kost dat alleen maar geld: naar verluidt een slordige negen ton.

Ook wil de gemeente de zwembaden saneren. Dat betekent dat veel mensen niet meer naar een zwembad kunnen. De zwembaden in Hippolytushoef en Breezand gaan dicht. De overgebleven zwembaden zullen geprivatiseerd worden. Een kaartje zal dan flink duurder worden. (Foto: protest tegen de sluiting van zwembaden tijdens een raadsvergadering.)

De commissaris van de koning Johan Remkes lijkt zich zorgen te maken over de -financiële- toekomst van de gemeente Hollands Kroon. Die zorgen zijn terecht. De kans is groot dat Hollands Kroon in de toekomst extra steun zal moeten vragen van het Rijk om een sluitende begroting te krijgen. Dan zal Hollands Kroon een zogenaamde ‘Artikel 12’ gemeente worden en moet bepaalde bevoegdheden afstaan. Het uitvoerende College komt dan onder curatele te staan. Dat gebeurt overigens ook met personen die niet goed met geld kunnen omgaan.

De mensen die wij kiezen om onze belangen als burgers van Hollands Kroon te beschermen zullen voor die situatie verantwoordelijkheid dragen. Zij moeten de burgemeester, wethouders en ambtenaren controleren: die bevoegdheid heeft de Gemeenteraad tenslotte. Ik vraag me dan ook af: doen de gemeenteraadsleden dat wel in voldoende mate?

Een bijdrage van Kees Zwaan, 

De redactie van Noordkopnieuws.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit ingezonden artikel

advertentie