Hollands Kroon pakt gezamenlijk huurschulden aan

advertentie

ANNA PAULOWNA – De gemeente Hollands Kroon, de woningcorporaties Wooncompagnie, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Woningbouwvereniging Anna Paulowna hebben een convenant gesloten om vroegtijdig huurachterstanden te signaleren, inwoners te ondersteunen bij het oplossen van deze achterstanden en overige noodzakelijke hulpverlening aan te bieden.

Hiermee wil de gemeente huurachterstanden voorkomen, het aantal mensen met huurachterstanden verkleinen en vroegtijdig mensen met financiële problemen in het vizier krijgen.
Aanpak vroegsignalering
Vroegsignalering van schulden wordt steeds vaker gezien als een goede oplossing om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Steeds meer gemeenten proberen vroegsignalering in hun organisatie in te bedden, zo ook Hollands Kroon.

Bij vroegsignalerling worden mensen proactief benaderd op basis van signalen, zonder dat zij zelf een hulpvraag hebben geformuleerd. Door het sluiten van het convenant krijgt de gemeente signalen binnen van de corperaties over huurders met een huurachterstand. De schulddienstmedewerkers van de gemeente gaan langs bij deze huurders met als doel om de huurders in een vroegstadium te ondersteunen. In een periode van vier weken proberen zij samen met de inwoners tot een oplossing te komen van de achterstand(en). In deze periode stellen de corperaties het incassotraject uit.

Uit de evaluatie van andere gemeenten die met deze aanpak werken is gebleken dat hierdoor erger wordt voorkomen. Vaak konden de inwoners op een andere manier geholpen worden in plaats van een duurder traject zoals een minnelijke- of wettelijke schuldregeling.

Heeft u problemen met het beheren van uw financiën of heeft u schulden? Dan is het belangrijk dat u hulp bij de gemeente zoekt. U kunt hulp aanvragen door contact met de gemeente op te nemen.

op de foto: Op de foto van links naar rechts: Mary van Gent (Wethouder gemeente Hollands Kroon), Maurice Dirks (directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Beter Wonen), Ben Broxterman (directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Anna Paulowna) en Paul de Bakker (teamleider verhuizen en huurbetaling Wooncompagnie).

advertentie