Hollands Kroon heeft (nog) geen kredietbank

advertentie

HOLLANDS KROON – In het programma Kassa van BNN/VARA is onderzoek gedaan naar kredietleningen bij een gemeente. Dit zijn leningen voor mensen die niet bij een gewone bank terecht kunnen wegens een te laag inkomen.

In 132 gemeenten worden via een kredietbank leningen verstrekt met een maximaal rentetarief van maar liefst 12% tot 14%. Gemiddeld betaald men bij een bank 8%. Dit blijkt uit een onderzoek van consumentenprogramma Kassa.

Nu rijst natuurlijk de vraag, ‘hoe zit dat in de gemeente Hollands Kroon’?. Op dit moment kunnen inwoners hier nog niet terecht voor saneringskredieten. Het contract daarvoor is op dit moment nog niet getekend.

In onze buurgemeenten Schagen en Den Helder zijn ook geen kredietleningen te verkrijgen. Op Texel daarentegen kan men wel lenen, maar dan tegen een rentepercentage van 12,60%!

Commentaar van de gemeente over de maximale rente:

‘Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de opbouw en hoogte van het kostenpercentage van de Kredietbank en hebben daar geen oordeel over’.
Wat zijn de voorwaarden om het krediet te krijgen?
‘Cliënten komen niet in aanmerking voor een lening bij een commerciële bank en of hebben afspraken met de gemeente hierover vanuit een schuldhulpverleningstraject’.
Hoeveel inwoners maken gebruik van de kredietbank in uw gemeente?
‘In totaal 30 personen hebben een lening’.
Toevoeging gemeente
‘Wij zullen in onze volgende beleidscyclus alternatieven onderzoeken en in overweging nemen’.

advertentie