Hoe houden we Breezand ook in de toekomst leefbaar?

advertentie

HOLLANDS KROON – Hoe behouden en versterken we de leefbaarheid van Breezand? Daarover wil de gemeente graag met u in gesprek! Daarom organiseren zij een bewonersavond op woensdagavond 20 maart in Bloemenlust. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden bewonersavond

Aanmelden kan via deze link, of telefonisch via 088 321 5000.

19.45 – 20.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie en thee

20.00 – 20.10 uur Opening door wethouder Mary van Gent

20.10 – 20.45 uur Presentatie uitslag bewonersenquête januari en beantwoording vragen

20.45 – 21.00 uur Korte pauze

21.00 – 21.45 uur Bespreking thema’s in groepen: activiteiten voor jong en oud, dementievriendelijke kern, eenzaamheid en zorg. Input wordt meegenomen in het vervolgproces.

21.45 – 22.00 uur Afsluiting

Wat is de kerngroep Leefbaarheid Breezand?

Het behouden en versterken van de leefbaarheid van Breezand is ontzettend belangrijk. Het algemeen belang van Breezand en haar inwoners staat hierbij voorop. Hiervoor is een kerngroep Leefbaarheid Breezand opgericht. De kerngroep bestaat uit de Stichting Dorpsraad Breezands Belang, de Stichting Wonen Plus Welzijn, de Lokaal Samenwerkende Belangenorganisaties Ouderen (LSBO) Hollands Kroon, Incluzio Hollands Kroon en de gemeente Hollands Kroon.

Op basis van de verkregen informatie uit de enquête, het overleg met organisaties, zoals Wonen PLus Welzijn, LSBO, Incluzio, Mantelzorgcentrum, Recreatievereniging, kerk etc.) en de nog op te halen reacties tijdens de bewonersavond, wordt een plan van aanpak/uitvoeringsprogramma voor een toekomstigbestendig Breezand opgesteld. Dit wordt daarna gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

advertentie