‘Het kán in Hollands Kroon’

advertentie

HOLLANDS KROON – Het kán in Hollands Kroon’. Dat is de titel van het collegeprogramma van Hollands Kroon. Het college ziet concrete kansen om onze samenleving nieuwe impulsen te geven; in bevolkingssamenstelling, woonkwaliteit, economische structuur en landschappelijke kwaliteit.

Zonder in te leveren op het sociaal domein, zet zij de komende vier jaar in op extra budget voor de andere domeinen.

Hiermee versterkt het vestigingsklimaat (wonen en werken), de openbare ruimte en de dienstverlening. Dat dit financieel mogelijk is, blijkt uit de sluitende begroting 2019 die op 6 november door de raad behandeld wordt.

Sluitend
De begroting 2019 sluit met een positief saldo van € 867.250,-. Hierbij worden alle wettelijke taken uitgevoerd en hebben autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen waar we als gemeente geen invloed op hebben) een plek gekregen. Voor de invulling van de resterende financiële ruimte doet het college een voorstel aan de raad. Hierover zal het debat gaan in de raadsvergadering van 6 november. De conclusie is dat er financiële ruimte is voor alle ambities die in het eerder gepresenteerde coalitieakkoord zijn gepresenteerd.

De stukken zijn in te zien via deze link.

advertentie