Het kán bij RTV Noordkop

advertentie

De hoofdstudio van RTV Noordkop.

In Nederland is een zeer groot aantal vrijwilligers werkzaam op allerlei gebied. In een rapport staat te lezen: “In een wereld die om geld lijkt te draaien, moeten coördinatoren en bestuurders van vrijwilligersorganisaties zeer inventief zijn om het gebrek aan financiële randvoorwaarden te ondervangen”. Want hoe je het ook wendt of keert, ook vrijwilligers kosten geld. Onbetaalde krachten hebben vaak recht op reiskostenvergoedingen en opleidingen. En in veel gevallen zijn ze tijdens hun werkzaamheden verzekerd. Vrijwilligers spelen sinds mensenheugenis een niet te onderschatten rol in onze samenleving.

Stichting RTV Noordkop is zo’n vrijwilligersorganisatie met een belangrijke functie. ‘Geluiden’ vanuit de samenleving komen via RTV Noordkop terecht bij de Hollands Kroners. Zo kunnen ze op de hoogte blijven van wat er in hun gemeente speelt. De stichting drijft geheel op een team van onbetaalde krachten en zorgt voor entertainment en nieuwsvoorziening in de Noordkop. Toch is bij een vrijwilligersorganisatie zoals RTV Noordkop professionele begeleiding onontbeerlijk. Niet alleen om technische adviezen te geven, maar ook om de samenhang en de continuïteit van de organisatie te bewaken en te ondersteunen. En dat kost geld.

De bijdrage van de gemeente Hollands Kroon om deze lokale omroep in stand te houden bedraagt slechts 26.000 euro en steekt daarmee schril af tegen wat door haar eigen belangenbehartiger VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) als acceptabel wordt gezien en ook tegen de bedragen die onze buurgemeenten in hun lokale omroep investeren. De Helderse omroep krijgt een jaarlijks budget van 90.000 (volgend jaar zelfs 113.000) en SchagenFM krijgt al jaren bijna 86.000euro. Zij kunnen dan ook gebruik maken van professionele krachten om de kwaliteit van hun ‘producten’ te verhogen, wat de afgelopen jaren ook is gebeurd, dankzij het feit dat hun gemeenten dus wel hun financiële verantwoordelijkheid namen. Bovendien kunnen zij meer programma’s maken. Training van vrijwilligers is noodzakelijk om ze het ‘media’vak te leren. Samenwerking met een onderwijsinstelling zou soelaas kunnen bieden. Cursussen en stageplaatsen: het zou allemaal kunnen bij RTV Noordkop. Het gebouw aan het Rozenlaantje in Hippolytushoef biedt goede mogelijkheden voor bijeenkomsten.

Met een mager budget wordt de opbouw van een goed georganiseerde lokale omroep vertraagd of zelfs onmogelijk, laat staan dat de omroep op die basis ooit in beeld komt als serieuze partij voor streekvorming (een landelijke ontwikkeling). Daarom is gevraagd het budget te verhogen naar 50.000 euro. Een extra jaarlijkse injectie van 24.000 euro kan zorgen voor een kwalitatieve inhaalslag ten opzichte van SchagenFM en de LOS. De Noordkop verdient een eigen (vrijwilligers)omroep. Het kán wel bij RTV Noordkop…

Kees Zwaan
Hollands Kroon

advertentie