GroenLinks stelt vragen over het kappen van bomen en struiken

advertentie

Foto van de Van Pomerenstraat, met rechts de tien nieuwe huizen, grenzend aan de Parklaan.

HIPPOLYTUSHOEF – Aan de Van Pomerenstraat in Hippolytushoef, waar tien nieuwe woningen zijn gebouwd en grondwerken zijn verricht, zijn grote bomen en struiken gekapt. De Helderse buurt, waarvan de Van Pomerenstraat deel is, wordt van oudsher gekenmerkt door bomen aan de straatrand.

Het lijkt er nu op dat de straat en de stoep bij de herinrichting volledig worden bestraat en dat er geen bomen en struiken worden geplant. Zoals bekend is een versteend grondoppervlak slecht voor de waterafvoer. Bomen en struiken helpen bij waterberging, bieden schaduw, vangen fijnstof op en dragen bij aan de biodiversiteit.

Wordt er niet te gemakkelijk gekozen voor het kappen van bomen en struiken als er werkzaamheden worden verricht? En hoe zijn de omwonenden hierbij betrokken? Daarom heeft Lilian Peters, fractievoorzitter GroenLinks, het college een aantal schriftelijke vragen gesteld:

Kappen en rooien
1a. Hoeveel bomen zijn er in de Van Pomerenstraat gekapt voor de bouw van de 10 nieuwe woningen en de grondwerkzaamheden?
1b. Wat voor bomen waren dit?
1c. Hoeveel struiken zijn er gerooid?
1d. Wat voor struiken waren dit?

Herplanten
2a. Is er sprake van herplanting?
2b. Zo ja, hoeveel en wat voor bomen en struiken?
2c. Zo nee, waarom niet?

Straatinrichting
3a. Is er sprake van een volledig nieuwe inrichting van de Van Pomerenstraat?
3b. Zo ja, wat voor soort groen omvat deze nieuwe inrichting?

Bewonersparticipatie
4. Hoe zijn de bewoners bij de inrichting van de straat betrokken geweest?
5. Hoe kunnen bewoners alsnog bij de inrichting van de straat betrokken worden?

advertentie