GroenLinks en SP: verzet tegen laagvliegroutes

advertentie

NOORD-HOLLAND – GroenLinks en SP hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om opheldering gevraagd over de voorgenomen vliegroutes voor vliegveld Lelystad.

Die zijn ook deels ingetekend boven de Noordkop en Westfriesland. Over de gevolgen hiervan bestaat nog veel onduidelijkheid. Zo zijn er vraagtekens te zetten bij de veiligheid en valt er terecht te vrezen voor lawaai, luchtvervuiling en verstoring van de natuur- en stiltegebieden. GroenLinks en de SP trekken samen op om er voor te zorgen dat het provinciebestuur dit tot op de bodem gaat uitzoeken. Wat de twee partijen betreft is de opdracht helder: als de verontrustende berichten over nog meer laagscherende vliegtuigen juist blijken te zijn moet de provincie hard stelling nemen tegen deze plannen.

De partijen willen onder meer weten of de Provinciale Staten en gemeenteraden hierover zelf wel goed zijn geïnformeerd, of het klopt dat de milieueffectrapportage niet voldoet en of de provincie eventueel bereid is om samen met de gemeentes op te trekken tegen de uitbreidingsplannen.

GroenLinks Statenlid Fred Kramer: ‘laag vliegen clasht met de natuur, een gezond milieu en een fijne leefomgeving. Het kan toch niet zo zijn dat we unieke natuurgebieden als de Waddenzee en het Balgzand gaan opofferen om nog meer prijsvechters een plek te geven en onze inwoners gaan blootstellen aan nog meer fijnstof en herrie? Het is natuurlijk aantrekkelijk om voor een paar tientjes te vliegen, maar dat vliegtuigmaatschappijen anno 2017 nog brandstof kunnen tanken zonder belasting of accijns, dus ook zonder dat de maatschappelijke kosten ervan worden doorberekend, is compleet achterhaald. In de Tweede Kamer wordt er al jaren lang voor gepleit om kort afstandsvluchten te vervangen door betaalbaar en comfortabel treinvervoer. Een prima mens- en natuurvriendelijke alternatief.”

SP Statenlid Wim Hoogervorst:  ‘Het is voor het behoud van de leefbaarheid in de beide gebieden van groot belang, dat wordt uitgezocht welke gevolgen de nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad Airport straks hebben voor mens, landschap en milieu. Er is veel onvrede in de provincie over de plannen, ook omdat het er op lijkt dat niemand meer op deze plannen kan reageren. Dat het alsmaar groeiende Schiphol leidt tot meer gebruik van regionale vliegvelden leidt tot dit soort nieuwe problemen en dat zal ooit toch eens bespreekbaar moeten worden. Voorlopig heeft ook ons provinciebestuur nog niet het lef gehad om de groei van Schiphol eens aan te pakken.’

advertentie