Voormalige werknemers gezocht

advertentie

HOLLANDS KROON – In ‘Binnenlands Bestuur’, een landelijk blad, zijn de afgelopen periode meerdere artikelen verschenen over Hollands Kroon. Met name ‘het nieuwe werken’ werd daarin uitgebreid besproken.

Lokaal wordt daarover veel gediscussieerd. Van meerdere kanten werd de behoefte uitgesproken ook ruimte te geven aan de wederhoor.  Onafhankelijk Hollands Kroon hecht aan goede en openbare beeldvorming en roept daarom oud medewerkers op om hun ervaring te delen. Bent u voormalig  medewerker of kent u iemand in uw omgeving? Tip hem of haar of laat het ons weten.

Om de objectiviteit en kwaliteit van dit aanvullend onderzoek te waarborgen zal OHK de interviews niet zelf  afnemen. Een professionele journalist van buiten de gemeente neemt deze taak op zich. Indien gewenst is anonimiteit gewaarborgd.

Uw aanmelding zien wij graag op info@onafhankelijkhollandskroon.nl

In een later stadium zullen wij ook onderzoek (laten) verrichten naar de ervaringen van inwoners met de ambtelijke organisatie, de toegankelijkheid van de gemeentelijke website en de openbaarheid van het openbaar bestuur. Dit als voorbereiding op het programma van Onafhankelijk Hollands Kroon.

advertentie