Gemeenteraad vergadering 28 februari

advertentie

Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur – 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn

De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u bekijken via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Inspreken burgers
5 Vervangen Westfriesebrug (onder voorbehoud)
6 Locatiekeuze Brede School Hippolystushoef
7 Vaststellen agenda
9 Ingekomen stukken raad
10 Conceptbesluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2017
11 Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormend gedeelte
11.a Dekking calamiteitenonderhoud sloottaluds en beschoeiiengen
12a. RV reserve baggeren en beschoeiing
11.b Nota bovenwijkse voorzieningen 2016
12b.1 RV Bovenwijkse voorzieningen
12 Sluiting

advertentie