Gemeenteraad treurt niet om opheffing COWWI

advertentie

HOLLANDS KROON – Iedereen die in een team werkt of heeft gewerkt weet dat samenwerking een moeilijke opgave is. Samenwerking vereist goede communicatie en feedback. En dan nog zal er af en toe sprake zijn van meningsverschillen of misverstanden. Dan is het zaak om met elkaar te blijven praten totdat men een werkwijze heeft gevonden waar alle deelnemers zich goed bij voelen. Soms moet er water bij de wijn. Hier een beetje geven en daar een beetje nemen om vervolgens weer in harmonie de schouders eronder te zetten. Traditioneel werken wij, bewoners van Laag-Holland, samen om het water buiten de dijken te houden. Het poldermodel is dan ook al eeuwenlang razend populair. Het is altijd jammer als samenwerkingsverbanden mislukken en al helemaal als dat veel (gemeenschaps)geld kost.

Strategie
Samenwerken is een must. In de strategische visie van Hollands Kroon staat dan ook te lezen: “Omdat verandering van bestaande regelgeving en de introductie van nieuwe wettelijke taken te complex is voor de schaal van onze gemeente, is regionale samenwerking op zowel beleid als uitvoering tussen gemeenten noodzakelijk”. Samen met Schagen zou daarom zowel de administratie als de uitvoering van de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet (Werk en Inkomen) worden opgepakt. Deze samenwerkingsvorm noemde men COWWI (Centrale Ondersteuning Wijkteam, Werk en Inkomen).

Na slechts anderhalf jaar zegde Hollands Kroon de samenwerking op. Hollands Kroon dacht het zelfstandig beter en goedkoper te kunnen doen. Onder het mom van visieverschillen omtrent bedrijfsvoering was het volgens wethouder Mary van Gent noodzakelijk dat ieder zijns weegs ging. Zo werd de strategie die de gemeente eerder verwoordde een dode letter. Strategisch handelen houdt namelijk in dat er van tevoren een plan wordt bedacht waarin de belangen van alle betrokkenen meewegen. Hollands Kroon hangt zelfs een noodzakelijke voorwaarde aan zo’n strategie: samenwerking. Op een gegeven moment vond Van Gent het tegengestelde noodzakelijk. Inconsequentie ten top! Aan de scheiding hangt echter een flink prijskaartje. Beide partners kost het meer dan 2 miljoen. Weggegooid gemeenschapsgeld.

Treurnis
De gemeenteraad gaf op 29 november zijn oordeel over de gang van zaken rond de opheffing van het COWWI aan de hand van een onderzoeksrapport. Het rapport is zeer kritisch over de handelwijze van het college van Hollands Kroon en verwijt hem onder meer tunnelvisie. Kortom, het rapport schetst het beeld van een onprofessioneel college dat de bevoegdheden van de raad met voeten trad. Het college schoot daarbij ernstig tekort in het informeren van de raad.

Het  eigenmachtige optreden en het eenzijdig opheffen van de overeenkomst met Schagen zijn gedragingen die niets met strategisch samenwerken te maken hebben. Wij mogen van een college verwachten dat hij ter zake kundig is en alles in het werk stelt om de belangen van de burgers te behartigen. Helaas is dat in dit geval niet gebeurd. Bij een dergelijk slecht functioneren van bestuurders zou een Motie van Wantrouwen denkbaar zijn. Het werd echter een Motie van Treurnis die door een minderheid van de raad werd gesteund en het daarom niet haalde…

Kees Zwaan

Hollands Kroon

advertentie