Gemeenteraad buigt

advertentie

(door: Kees Zwaan)

ZAP wil de bedrijfsmatige activiteiten in woonkern Ewijcksluis uitbreiden. De Ewijcksluizers zijn daar faliekant op tegen. Al jarenlang ondervinden zij overlast van het bedrijf. En de overlast zal door die uitbreiding alleen maar toenemen.

Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat grootschalige industriële activiteit in een woonkern als Ewijcksluis ten koste gaat van de leefbaarheid. Het leven van de bewoners wordt hoe dan ook aangetast. Een bedrijf dat wil uitbreiden zal toch ernstig met de naaste bewoners rekening moeten houden.

Wethouder Groot doet dat niet. Hij wist dat een deel van de gemeenteraad een motie zou indienen die het College van B&W oproept ZAP geen omgevingsvergunning te verlenen. Groot gaf daarom op dezelfde dag  als de raadsvergadering de vergunning af en stelde de gemeenteraad voor een voldongen feit. De motie werd ingetrokken.

Een kans om te laten zien dat de Raad het College controleert liet de Raad helaas voorbijgaan. De gemeenteraad gaat als alternatief voor de motie een brief schrijven naar de Provincie waarin opgeroepen wordt om mee te werken aan de verplaatsing van ZAP naar de Kerkweg in Anna Paulowna. De Provincie stelt zich namelijk op het standpunt dat de grond aan de Kerkweg landelijk gebied is waarop een bedrijf als dat van ZAP niet past.

Kortom, de gemeente heeft ZAP vergunning verleend om het bedrijf uit te breiden. De Gemeenteraad heeft zijn rug niet recht kunnen houden. Naar het zich nu laat aanzien zullen de bewoners van Ewijcksluis moeten leren leven met nog meer overlast…

advertentie