Gemeente wil medewerking verlenen aan meerdere plannen

advertentie

HOLLANDS KROON – De gemeente heeft enkele verzoeken binnen gekregen voor onder andere het starten van een autoverkooppunt aan de Schelpenbolweg, uitbreiding van een camping en een plan voor het starten van een hospice.

Camping Waddenzee wil uitbreiden
WESTERLAND – De eigenaar van de camping Waddenzee aan de Westerlanderweg wil graag uitbreiden in verband met kwaliteitsverbetering en brandveiligheid. Door de kwaliteitsverbetering wordt de camping aantrekkelijker voor toeristen en de tegenwoordige gast wil ook meer comfort.

Vanwege de brandveiligheid moet de afstand tussen de kampeermiddelen groter worden. Om het bestaande aantal plaatsen van 175 te behouden moet het gebied worden uitgebreid. In overleg met de gemeente is gekozen voor de westzijde. Deze grond ligt achter de Bonkte Hongd en is eigendom van de gemeente.

Er zijn met de bewoners informatieavonden geweest en enkele naaste bewoners hebben bezwaar ingediend tegen de uitbreiding. In het nieuwe ontwerpplan is hiermee rekening gehouden en de bebouwing wordt lager naarmate de uitbreiding dichter bij naast gelegen percelen komt.

Op basis van het huidige bestemmingsplan is horeca toegestaan in de vorm van een kantine. Diverse horecagelegenheden in de omgeving zijn gestopt en daarom is er behoefte ontstaan aan een restaurantfunctie waarbij in sommige gevallen ook feesten georganiseerd mogen worden.

Autoverkoop aan de Schelpenbolweggeme
SLOOTDORP – De eigenaar van een voormalig agrarisch bedrijf met bedrijfswoning gelegen aan de Schelpenbolweg 33 wil op deze locatie auto’s gaan verkopen. De gemeente heeft hierop positief gereageerd en het voorkomt op deze manier leegstand in voormalige agrarische bedrijven.

Plan voor hospice aan Westerlanderweg
WESTERLAND – Er is bij de gemeente een verzoek ingediend voor het realiseren van een hospice aan de Westerlanderweg 11. Deze past niet in het bestemmingsplan maar de gemeente wil toch zijn medewerking verlenen door het wijzigen van het bestemmingsplan.

De direct omwonenden hebben geen bezwaar geuit tegen het plan. Ook de provincie heeft er baat bij want het plan ziet namelijk toe op een uitbreiding van het weidevogelleefgebied.

De bekendmaking van deze bestemmingsplannen worden gepubliceerd in het gemeenteblad en in de Staatscourant.

advertentie