Gemeente Hollands Kroon stelt grondprijzen 2019 vast

advertentie

ANNA PAULOWNA – Ieder jaar stelt het college van de gemeente Hollands Kroon richtlijnen op voor het vaststellen van de grondprijzen die de gemeente hanteert.  De grondprijs is afhankelijk van de functie waarvoor een bepaald stuk grond wordt verkocht. Deze functies worden in de zogenoemde ‘grondprijzenbrief’ uitgelegd. Deze brief is hier te downloaden,

Reële marktprijs
Het uitgangspunt is dat de grondprijs marktconform wordt bepaald, zodat de gemeente een reële marktprijs ontvangt. Dit voorkomt dat de afnemer van de grond indirect via de grondprijs wordt gesubsidieerd. Afhankelijk van de functie hanteren hanteert de gemeente een bepaalde grondprijsmethodiek.

Transparante richtlijnen
Door jaarlijks vast te stellen richtlijnen informeert het college de gemeenteraad en externe partijen op transparante wijze over de relevante marktontwikkelingen en het grondprijsbeleid. De richtlijnen geven het kader aan waarbinnen de grondprijsonderhandelingen plaatsvinden.

Maatwerk voor specifieke gevallen
Voor specifieke gevallen kan de gemeente kiezen voor maatwerk. Op dat moment wordt afgeweken van de vastgestelde richtlijnen en/of prijzen. Bijvoorbeeld als een ontwikkeling niet gerealiseerd kan worden binnen de gestelde kaders, maar wel een meerwaarde oplevert voor de gemeente. Het college neemt hierover het besluit. Het college legt hierover tussentijds en achteraf verantwoording af aan de gemeenteraad.

advertentie