Geen Bomenkap bij Den Oever

advertentie

DEN OEVER – Bij Den Oever wil Rijkswaterstaat op en om de A7 maar liefst 10 hectare bomen kappen. Daarna worden er zonnepanelen neergelegd. Dit alles om energieneutraal stroom op te wekken voor sterkere waterpompen in de Afsluitdijk om daarmee extra spuicapaciteit mogelijk te maken.

Op 08.11.2017 heeft Stichting Landschapszorg Wieringen een petitie geopend op de site www.petities.nl.

Die locatie ligt voor Rijkswaterstaat op eigen grond en in de buurt van de Afsluitdijk. Daarmee kan het een eenheid vormen die energieneutraal functioneert. Echter het is wel zeker dat de aansluiting met het algemene stroomnet zal worden gerealiseerd. Immers er kan sneeuw liggen op de zonnepanelen….

Het energieneutraal zijn van de Afsluitdijk is slechts symboolpolitiek, waarbij de realisering van deze zonnepanelen leidt tot een levenloos en doods entree van Den Oever.

Die hectares bos en weiland maken deel uit van de leefbaarheid van dat gebiedje. De bomen zorgen voor lawaaidemping voor de inwoners van den Oever, fijnstof afvangen en voor een rustplaats voor allerhande vogels en vleermuizen die de Afsluitdijk als trekroute nemen. Maar bovenal geldt hier de bekoring van het pretentieloze bos, dat bijdraagt aan de leefomgeving en recreatieve waarde. Handhaaf de landschappelijke kwaliteiten in een land waar de technologie meer en meer de overhand krijgt!

Er zijn alternatieven maar Rijkswaterstaat lijkt er geen oog voor te hebben, alleen maar voor de blinkende zonnecellen.

advertentie