Gebiedsplan Wieringermeer in gewijzigde vorm aangenomen door raad Hollands Kroon

advertentie

Gebiedsplan gewijzigd: nu nog meer draagvlak creëren.

HOLLANDS KROON – In de raadsvergadering van dinsdag 25 juni kon voor het eerst gebruik gemaakt van stemkastjes. De hoofdmoot van de vergadering bestond uit het bespreken van het ‘Gebiedsplan Wieringermeer’. Het plan werd met slechts één stem tegen geamendeerd. De wijzigingen zijn echter marginaal te noemen.

Zo zal het college (opnieuw) in overleg treden met belanghebbenden over onder andere de gevolgen voor de leefomgeving, de pachtsituatie, de gewenste ‘circulariteit’ van de economische activiteiten, alsmede in gesprek gaan met de agrarische sector en daarover rapporteren aan de raad. Het Agri++ zoekgebied zal beperkt worden tot ongeveer 750 hectare en na vijf jaar zal het worden geëvalueerd. Het college zal het Gebiedsplan (deel-structuurvisie) na aanpassing weer voorleggen aan de raad.

Meerdere raadsleden wezen erop dat er te weinig is gecommuniceerd met belanghebbenden zodat er nauwelijks geparticipeerd is in de totstandkoming van het plan. Hieruit vloeide voort dat er voor het oorspronkelijke plan weinig draagvlak is gecreëerd. Het college zal de komende tijd moeten zorgen voor meer draagvlak. Maar, merkte Vriend (CDA) op, het proces wordt niet overgedaan.

advertentie