Geachte Seniorenfractie en Leden

advertentie

(ingezonden door Theo Moras)

Het belangrijkste vond de Seniorenfractie dat de fractie met de coalitie in goed overleg met elkaar zaken hebben kunnen bespreken. (Heraut)

Dat geeft de Senioren vertrouwen voor het laatste volle jaar en dat zal mogelijk ook de laatste keer zijn dat dit zal plaatsvinden. Nagenoeg alle kiezers op de Seniorenpartij zijn hier namelijk over bepaalde zaken helemaal niet te spreken.

Bijzonder vreemd dat de Seniorenpartij trots is op hun besluit om de Senioren in de kou te hebben laten staan, en dat de rechter het College en een meerderheid van de gemeenteraad waaronder de trotse Seniorenpartij tot de orde moest roepen om HH weer terug te geven.

Gelukkig hebben inwoners van Nederland die zich nog niet als Senioren aangesproken voelen meer op met de ouderen als de fracties en raadsleden in verschillende gemeenteraden.

Raadsleden die door de burgers zijn gekozen om de belangen van al hun inwoners te verdedigen en ook in deze kwestie enorm teleur gesteld zijn in alle raadsleden die zwakste groep hebben laten vallen juist toen ze door de Colleges van B&W miskend werden en in de volksmond stemvee genoemd worden.

Groetend met een bijzonder vreemd gevoel,

Th. Moras.

 De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud

 

advertentie