Fractievergadering VVD

advertentie

Breezand – De VVD fractie houdt een openbare fractievergadering op maandag 27 februari. Het openbare gedeelte begint om 20.00. De vergadering is in de Dorsvlegel (Zandvaart 55, Breezand).

De inwoners van Hollands Kroon worden in de gelegenheid gesteld om hierbij aanwezig te zijn. Voor eventuele vragen kunt terecht bij de voorzitter van de fractie en op onze website: Jan Swaag (06-5156 8291)/ http://hollandskroon.vvd.nl

advertentie