Fractievergadering SHK

advertentie

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering op 15 september 2016.
De vergadering wordt gehouden in Dorpshuis ’t Skrale End, Westerlanderweg 61 Westerland van 14-1600 uur.

Agenda

1. Opening door voorzitter JP
2. Verslag
3. Mededelingen
4. Insprekers
* Raadsvergadering 20-09
5. Wat verder ter tafel komt:
6. Sluiting

advertentie