Fractievergadering SHK

advertentie

Westerland – De openbare fractievergadering van 15 september wordt gehouden in dorpshuis ’t Skrale End, Westerlanderweg 61 Westerland van 14-1600 uur. De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 20 september.

Insprekers dienen zich uiterlijk te melden bij de factiesecretaris: Peter C. Meijer 0227-503559 of mail meijerpc@quicknet.nl

meijerpc@quicknet.nl

advertentie