Fractievergadering PvdA

advertentie

Anna Paulowna – De openbare fractievergadering van PvdA Hollands Kroon vindt plaats op woensdag 15 februari 20.00 uur, Veerburg in Anna Paulowna. Besproken worden actuele onderwerpen en de komende raadsagenda. Insprekers en toehoorders zijn van harte welkom.

In de raad van 31 januari heeft onze fractie (samen met Christen Unie en Groen Links) een motie over snel internet ingediend, bedoeld als duwtje in de rug van het college. Waarom?

Al sinds 2012 heeft de PvdA herhaaldelijk het probleem van slechte internetverbindingen op het platteland onder de aandacht gebracht. Slechte digitale bereikbaarheid leidt tot een onaantrekkelijk vestigingsklimaat – dit geldt voor wonen, scholing en bedrijvigheid – met als mogelijk gevolg ‘leegloop’, waardoor de leefbaarheid en vitaliteit verder af zal nemen.

De reactie toen was lauw, want ach… dat loopt zo’n vaart niet? Bovendien moesten marktpartijen dat maar regelen. Maar het liep veel sneller dan gedacht en we worden steeds afhankelijker van internet. Voor aanbieders zijn de ‘witte’, dunbevolkte gebieden onrendabel, dus oninteressant. Uit een initiatief van inwoners is de coöperatie Breedband Hollands Kroon ontstaan en zo langzamerhand begint het bij overheden door te dringen dat goed internet een onmisbare nutsvoorziening aan het worden is.

Op donderdag 26 januari vond een bijeenkomst over dit onderwerp plaats die als beeldvormend voor de gemeenteraad bedoeld was, maar door de grote belangstelling van inwoners een iets ander karakter kreeg.

Na een aantal verhelderende presentaties, o.a. over de mogelijkheden en onmogelijkheden van overheidsbemoeienis riep wethouder Meskers de raad op om een aanzet te geven zodat hij met een voorstel kan komen.

Met onze motie hebben we de daad bij het woord gevoegd.
De reacties waren voorspelbaar: Sympathiek, maar… voorbarig omdat de werkgroep een nieuwe beeldvormende bijeenkomst wil organiseren (want met zoveel inwoners erbij hadden sommige raadsleden zich niet uit durven spreken) en we hadden ‘de verkeerde termen’ gebruikt.

Terwijl we allemaal weten wat het doel is: ga aan de slag om de raad een plan voor te leggen om snel internet te realiseren. Helaas, er was geen gunfactor. Net niet sympathiek genoeg? We besloten de motie in te trekken om deze – mocht de stroperigheid toeslaan – in aangepaste bewoordingen weer van stal te halen.

advertentie