Fractievergadering PvdA

advertentie

Aanstaande woensdag 25 januari 2017 wordt om 20.00 uur de openbare fractievergadering gehouden in Veerburg, Anna Paulowna.

Insprekers zijn welkom op deze openbare fractievergadering. Op deze vergadering zal de raadsvergadering van 31 januari 2017 worden besproken.

Er wordt onder andere gesproken over de de vernieuwing van de Kerkwegbrug nabij Anna Paulowna en de Westfriesesluisbrug nabij Kolhorn. Het college stelt voor hier weer bewegende bruggen te maken. Maar de keuze kan ook vallen op de goedkopere variant vaste bruggen.

Tevens wordt de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Wieringermeer 2009 ten aanzien van aardwarmte vastgesteld.Het rapport van de toetsingskamer over het onderwijshuisvestingsbeleid wordt vastgesteld.

Agenda openbare fractievergadering 25 januari 2016

Opening/mededelingen
Inspreken
Ingekomen post/stukken
Politieke agenda/uitnodigingen
Actuele zaken
Mededelingen van het bestuur
Rondvraag/wvttk
Sluiting 

advertentie