Fractievergadering ChristenUnie

advertentie

ANNA PAULOWNA – De ChristenUnie houdt op maandag 25 februari een openbare fractievergadering in het MFA, De Verwachting 1 te Anna Paulowna. Tijdens deze fractievergadering die om 20.00 uur begint komt een leidinggevende uit de jeugdzorg vertellen over waar zij tegen aan loopt in het contact tussen de gespecialiseerde hulpverleners en gemeenten.

Ook LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) komt op deze fractievergadering inspreken over het gevaar van verzilting van de landbouwgrond en het gebiedsplan Wieringermeer.

Naast deze insprekers staat de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda en spreken we onder meer over de Veiligheidsregio en de Verordening Burgerinitiatief.

De fractievergadering is openbaar en iedereen is van harte welkom. Om de fractie in staat te stellen zich op uw komst voor te bereiden wordt het op prijs gesteld als u een mailtje stuurt naar fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of even belt naar 06 390 130 74.

advertentie