Fractievergadering CDA

advertentie

HIPPOLYTUSHOEF – De fractie van het CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 15 mei in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein 17 te Hippolytushoef. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur.

In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 23 mei a.s. besproken. De stukken voor de raadsvergadering zijn (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente.

Aan de orde komt o.a. (onder voorbehoud) de nota cultuur, subsidie RTV Noordkop en de kaders voor het wel of niet toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom.

advertentie