Fractieoverleg GroenLinks

advertentie

DEN OEVER – De eerstvolgende openbare fractievergadering van GroenLinks Hollands Kroon is op 26 november, van 20.00 tot uiterlijk 21 uur, in De Zingende Wielen, Akkerweg 39, Den Oever.

Iedereen is van harte welkom. Laat vooraf wel even weten of je komt. Stuur een berichtje naar lilianpeters@hollandskroon.nl (fractie) en/of groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl (secretariaat).

Tijdens het fractieoverleg wordt de raadsvergadering van donderdag 29 november besproken, maar iets anders aan de fractie voorleggen kan natuurlijk ook! Laat het even weten. De raadsagenda en de bijbehorende stukken staan op de website van de gemeente.

Een belangrijk agendapunt is het rapport van de toetsingskamer over de achtergrond van de vroegtijdige beëindiging van de bestuurlijke samenwerking (COWWI) tussen Schagen & Hollands Kroon.

Verder op de agenda: wat belastingverordeningen, het subsidieplafond 2019, jaarprogramma en voortgangsrapportages van De Kop Werkt!, herziening van de afvalstoffenverordening, de regionale retailvisie Kop van Noord-Holland, zienswijzen op de aangepaste begrotingen van GGD Hollands Noorden, het integraal meerjarenbeleidsplan veilgheid en de kadernota integrale veiligheid.

Na de fractievergadering is er een bestuursvergadering, die alleen toegankelijk is voor GroenLinks-leden. Fractie en bestuur van GroenLinks Hollands kroon zijn vrijwel altijd goed bereikbaar via bovenstaande mailadressen. Informatie over activiteiten en standpunten staat op facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon. Volg GroenLinks ook op twitter: @GLhollandskroon.

advertentie