Fractieoverleg D66 Hollands Kroon

advertentie

ANNA PAULOWNA – In juni staan twee fractievergaderingen van D66 Hollands Kroon gepland. De eerste is op woensdag 5 juni om 20.00 uur in de MFA de Ontmoeting aan de Verwachting 1 in Anna Paulowna, vergaderruimte: Centraal Station. De onderwerp zijn onder andere de jaarrekening 2018  en de financiele resultaten zijn belangrijk en daarbij willen wij nagaan of dat wat in de begroting 2018 is opgenomen ook werkelijk gerealiseerd is.

De tweede is op woensdag 12 juni om 20.00 uur in de MFA de Ontmoeting aan de  Verwachting 1 in Anna Paulowna, vergaderruimte: Robbenoord bos.

Dit is de voorbereiding op de reguliere raadsvergadering van 20 juni, de agenda zal op de site van Hollands Kroon gepubliceerd worden. Op deze avond zal ook het overleg vervolgd worden m.b.t. het raadsvoorstel “gebiedsplan-Wieringermeer”, waarover de raad op 25 juni vergadert. Wilt u op een van beide fractievergaderingen aanwezig zijn, dan graag melden bij: liesbethvlietstra@hollandskroon.nl

advertentie