Fractieoverleg D66 Hollands Kroon

advertentie

WIERINGERWERF – D66 organiseert een fractieoverleg op woensdag 17 april om 20.00 uur in de Cultuurschuur aan het Loggersplein in Wieringerwerf.

U bent van harte welkom om uw aandachtspunten of vragen in te brengen.
De thema’s: het gebiedsplan Wieringermeer.

Dit plan ligt nu ter inzage, daarop kan nog gereageerd worden via zienswijzen
Het raadsvoorstel zal op de agenda staan van de Raad van 20 juni a.s.
Wat vinden wij ervan? Welke vragen hebben we?

De kadernota 2020
Deze nota is onderdeel van de beleidscyclus die leidt tot de begroting.
Een eerste inventarisatie van de D66 speerpunten en wensen voor de begroting 2020
onderwerpen uit de raad van 25 april.

Wilt u aanwezig zijn, graag melden op de mail van: liesbethvlietstra@hollandsKroon.nl

advertentie