Fractie CDA

advertentie

’t Veld – De fractie van het CDA vergadert op woensdag 14 september in het dorpshuis De Harmonie (Veldzicht), Zwarteweg 13a in ’t Veld. De vergadering is openbaar. De vergadering begint om 20.00 uur.

In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 20 september besproken. Op de agenda van de raad staat onder andere het bestemmingsplan Agriport 1, het voorschools aanbod voor ieder kind en de kadernota in Control of Alcohol & Drugs.  De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de website van de gemeente. Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

 

advertentie