FNV blij met besluit college HK

advertentie

Dankzij de vele acties van de leden van FNV zijn er afgelopen december afspraken gemaakt over de zorg met het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierdoor krijgt de huishoudelijke thuiszorg weer het respect en erkenning van vakmanschap die de zorgmedewerkers verdienen. Ook komt er extra geld voor huishoudelijke zorg. De komende jaren komt er oplopend tot 300 miljoen euro structureel per jaar bij voor de gemeenten.

Ook de gemeente Hollands Kroon kan rekenen op extra budget voor de huishoudelijke thuiszorg. De FNV gaat er vanuit dat het beleid in Hollands Kroon wordt bijgesteld en dat het geld voor huishoudelijke verzorging ook daadwerkelijk hieraan wordt besteed. Ook gaat de FNV ervan uit dat de gemeente tarieven gaat hanteren die het mogelijk maken om een fatsoenlijk cao-loon te betalen aan de thuiszorgmedewerkers.

De gemeente Hollands Kroon stelt dat zij zich nu gaan beraden hoe de zorginkoop in de toekomst geregeld moet gaan worden. De FNV gaat hierover graag in gesprek met de verantwoordelijke wethouder om zo ervoor te zorgen dat de afspraken, die met het kabinet en de VNG gemaakt zijn, ook in de gemeente Hollands Kroon nageleefd worden.

advertentie