Excursies landschap Noord-Holland

advertentie

Landschap Noord-Holland heeft weer twee excursies voor u; naar het Kruiszwin in Anna Paulowna en het Balgzand bij Den Helder.

Op zondag 15 april neemt een gids van Landschap Noord-Holland u mee naar het vrij nieuwe Kruiszwin bij Anna Paulowna. Het gebied is vijf jaar geleden omgetoverd van een saai landbouwgebied tot prachtige nieuwe natuur.

Veel vogels houden van natte gebieden. In het Kruiszwin zijn er veel van zulke plekken te vinden. Dat zorgt altijd voor steltlopers die er voedsel vinden en uitrusten, zoals de grutto, de tureluur en de kluut. Al deze vogels hebben de afgelopen jaren ook al in het Kruiszwin gebroed, net als een aantal zangvogels waaronder de prachtige blauwborst. Ook de schuwe roerdomp is er gesignaleerd. Verder heeft Landschap Noord-Holland er een paar jaar terug twee ijsvogelwanden geplaatst. De ijsvogels hebben daar meteen gebruik van gemaakt en ze hebben er al meerdere broedsels grootgebracht. Dus wie weet, komen we die ook nog tegen tijdens de excursie!
Tijd: 10.00 – 12.00 uur.
Vertrekpunt: Het begin van het fietspad, het Caloriepad, naast Molenvaart 136, 1761 AM Anna Paulowna.
Kosten: Volwassenen € 7, -, kinderen tot 12 jaar € 3, -. Beschermers betalen € 4, – en hun kinderen tot 12 jaar € 2, – . U kunt zich opgeven via de website www.gaatumee.nl, ter plekke aanmelden en betalen is ook mogelijk.

Excursie naar de zomergasten van het wad op Balgzand

Op zaterdag 21 april neemt de gids van Landschap Noord-Holland u mee naar Balgzand bij Den Helder. Op Balgzand zitten het hele jaar door zeer veel vogels. Niet zo gek, want de Waddenzee zorgt twee maal per etmaal voor een enorme hoeveelheid voedsel. Bij laag water profiteren de vogels van de schelpdieren en ander bodemleven. Voor broedvogels zijn de schorren langs de dijk ideaal om te nestelen. Ze zitten vlakbij een rijk gedekte tafel. Soorten als tureluur, kluut en visdief broeden hier vrijwel ieder jaar. Een nadeel vormen de voorjaarsstormen; bij hoog water spoelen dan de nesten weg en zit er voor de vogels niets anders op dan opnieuw te beginnen.
Ook voor beginnende vogelaars en kinderen is dit een prachtige excursie. Voor en na de excursie is het informatiepunt ’t Kuitje ook geopend. In het informatiepunt staan een aantal aquaria; daarin kunt u zien wat er allemaal in Waddenzee leeft. Uiteraard staat er een kopje koffie of thee voor u klaar en voor de kinderen is er limonade. Meer dan genoeg redenen dus om eens langs te komen!
Tijd: 11.30 – 13.30 uur.
Vertrekpunt: Informatiepunt ’t Kuitje, Oostoeverweg 80, 1786 PS, Den Helder
Kosten: € 7, -, Beschermers € 4,-. Kinderen tot 12 jaar € 3,-, van beschermers € 2,-. U kunt zich opgeven via de website www.gaatumee.nl, ter plekke aanmelden en betalen kan ook.

Foto: Gerard Bos

 

advertentie