Europa erkent belang van Vismigratierivier Afsluitdijk

advertentie

KORNWERDERZAND – Met het subsidieprogramma LIFE steunt de Europese Unie (EU) projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuur- en milieudoelen. Door het toekennen van deze subsidie geeft de EU blijk van erkenning aan het belang van de komst van de Vismigratierivier Afsluitdijk.

Alle partijen zijn verheugd met de toegekende subsidie. De concurrentie is hoog en de slagingskans van een LIFE-aanvraag klein. De Vismigratierivier is een mooi voorbeeld van hoe natuur, economie, recreatie & toerisme en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan.

Financiering
Het project kost in totaal € 55 miljoen. Met de bijdrage vanuit LIFE ligt het project financieel op koers. Daarnaast financieren Rijksoverheid, de Europese Unie middels LIFE en TenT, Waddenfonds, de Nationale Postcode Loterij, provincies Noord-Holland en Fryslân.

Lees meer over de Vismigratierivier via deafsluitdijk.nl

Afbeelding deafsluitdijk.nl

advertentie