Enquête Woningbehoefte Hollands Kroon Zuid 2018

advertentie

WINKEL/NIEUWE NIEDORP – Vanuit de voormalige Dorpsraden Winkel en Nieuwe Niedorp wordt er een onderzoek gehouden naar de woningbehoefte in de omgeving Winkel en Nieuwe Niedorp. Het onderzoek strekt zich uit over het gebied: Barsingerhorn, Kolhorn, Lutjewinkel, Moerbeek, Winkel , Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp en omgeving.

Deze enquête wordt onder alle inwoners van 16 jaar en ouder gehouden. Doel is te kijken hoe het gesteld is met de belangstelling voor woningbouw in dit deel van de gemeente, op de korte en op de langere termijn.
Dit wordt gedaan omdat er op dit moment (bijna) geen mogelijkheden meer zijn om in de huidige kernen te kunnen bouwen en de gemeente voor de periode vanaf 2020 een nieuw woningbouwprogramma gaat vaststellen. Volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Provincie Noord Holland gaat met name over het aantal te bouwen huizen en juist ook de plaats waar gebouwd mag worden.
Daarom is het van belang onze wensen vroegtijdig, ruim voor deze verkiezingen, duidelijk kenbaar te maken. De gegevens zullen worden gebruikt in volgende gesprekken met het college en de raadsleden van Hollands Kroon.

De onderzoekers vragen u om uw medewerking en zeggen u toe dat van de gegevens een vertrouwelijk gebruik wordt gemaakt en dat u zich nergens toe verplicht. Door middel van deze enquête wordt er gekeken hoe groot de behoefte is aan woningbouw in boven genoemde omgeving, en ook het in kaart brengen en daarmee inzetten op blijvende levensvatbare gemeenschappen voor onze toekomst! Er wordt gerekend op uw medewerking.
De gegevens worden anoniem verwerkt. Graag invullen vanaf 16 jaar. Indien van toepassing graag door zowel ouder(s) als thuiswonende kinderen. 30 november 2018 sluit deze enquête.

Klik hier om de enquête te starten.

advertentie