Enquête: welke zomerhuizen krijgen de status ‘wonen’?

advertentie

Amstelstaete te Westerland (foto Kees Zwaan).

Als er maar weinig huizen te verdelen zijn tussen de Hollands Kroners betrekken zij allerlei ruimten, bij gebrek aan beter. Als zij maar een dak boven het hoofd hebben. Caravans, wooncontainers, stallen en garages. Iedere ruimte is met een beetje kunst- en vliegwerk om te toveren tot woonverblijf. Maar is dat wel een gunstige ontwikkeling?

Er zal snel iets aan het nijpende woningtekort gedaan moeten worden. Het legaal mogen wonen in recreatiewoningen is een mogelijkheid om iets aan de woningnood te doen. De gemeente Hollands Kroon wil weten hoe de inwoners daar tegenaan kijken. Als ‘betrokken’ inwoner reageerde ik op een enquête van Hollands Kroon over het legaliseren van permanente bewoning van zomerhuizen. De vraagstelling was hier en daar nogal stuntelig en deed wat vreemd aan.

Als zomerwoningen nauwelijks meer aan toeristen worden verhuurd, is dat nog niet voldoende reden om ze dan maar op de woningmarkt te brengen als volwaardig woonverblijf. Indien de kwaliteit van zo’n zomerhuis voldoet aan de hoge eisen die aan een woning voor permanente bewoning worden gesteld, kan deze als legale woonruimte worden aangewezen. Het ‘bouwbesluit’ dat beschrijft aan welke eisen een woonhuis moet voldoen, lijkt me voldoende voorwaarde om te toetsen of een recreatiewoning permanent kan worden bewoond. Veel zomerwoningen zullen niet aan dat bouwbesluit voldoen en vallen dan ook af. Indien ze nauwelijks gebruikt worden dienen ze, om verloedering te voorkomen, te worden verwijderd. Slecht onderhouden zomerhuisjes op dito parken zullen gesloopt moeten worden. De ondergrond van zo’n park kan dan aan de natuur worden ‘teruggegeven’.

Soms is een door de gemeente toegestane bewoning voor bepaalde tijd een goede oplossing om een ‘huisloze’ periode te overbruggen. De gemeente zinspeelt tevens op de mogelijkheid voor een parkeigenaar om 10% permanente verhuur van zomerwoningen toe te staan. Dat lijkt me willekeur in de hand te werken en bovendien zal zo’n parkeigenaar hogere huurprijzen gaan vragen en gaan profiteren van de heersende woningnood.

Bijdrage
Veel recreatiewoningen voldoen aan de eisen van volwaardig woonhuis. Deze zullen dan ook deze status moeten krijgen. Als bewoners permanent in hun zomerwoning mogen blijven wonen zal er misschien een tegenprestatie gevraagd worden in de vorm van een bijdrage voor het ontwikkelen van een natuurgebied op de plaats van een verlaten park. Dit verband is onduidelijk. Waarom zou je een bijdrage gaan leveren aan een natuurgebied? Legalisering van permanente bewoning zou dan inhouden dat je een vorm van belasting krijgt opgelegd om gesloopte recreatieparken te saneren. Het is inventief, maar niet logisch.

Eigenaren van zomerwoningen die voldoen aan de eisen van volwaardig woonhuis en die status dan krijgen, zullen logischerwijze moeten bijdragen aan infrastructurele voorzieningen voor zover ze nog niet aanwezig zijn. Het gevolg van legaliseren van kwalitatief goede recreatiewoningen zal zijn dat er enige druk van de woningmarkt wordt gehaald. En dat is natuurlijk goed voor de Hollands Kroner. De wachtlijsten zijn al lang genoeg.

Amstelstaete
Een wooncomplex dat in ieder geval voldoet aan de eisen die aan volwaardige woonruimte worden gesteld is de ‘Amstelstaete’. Een appartementengebouw dat met een mooi uitzicht op het Amstelmeer een kwalitatief hoge graad van woongenot biedt. Het zal dan ook snel de status of bestemming ‘wonen’ moeten krijgen…

advertentie