Eerste paal uitbreiding sporthal ’t Zijveld

advertentie

’T VELD – Vrijdag 23 februari om 15.00 uur werd de 1e paal geslagen voor een tweede sporthal op Sportpark de Kogge.

Deze plichtpleging werd door de handbalvoorzitter Geert Hageman onder behoorlijke belangstelling verricht. Symbolisch werd er een wedstrijd bal boven op de paal geplaats (zie foto) door de ondernemende stuurgroep die deze plannen hebben uitgewerkt.

In de kantine werd met een glaasje champagne het hoe en waarom voor deze uitbreiding uit de doeken gedaan door de voorzitter, en iedereen bedankt die deze toch wel snelle en voortvarende aanpak hebben mogelijk gemaakt.

Na bijna dertig jaar wordt opnieuw gebouwd op het sportpark in ’t Veld. Er komt een tweede sporthal, direct naast de huidige hal, om aan de grote vraag naar zaalruimte te kunnen voldoen.

Mede door de sportieve prestaties van Dames 1 van Maedilon/VZV in de eredivisie en de goede prestaties van C-, B- en A-jeugdselectieteams op landelijk niveau heeft de club een aantrekkende werking op jeugdspeelsters uit de directe omtrek.

Doordat ook de breedtesport een belangrijke functie binnen de vereniging en gemeenschap hebben werd het steeds moeilijker om iedereen de nodige trainingstijd en -ruimte te bieden.
Hal 2 wordt iets groter dan hal 1, die op zijn beurt een extra tribune en van een nieuw dak wordt voorzien.

Er worden drie indoortennisvelden in hal 2 uitgelegd, een fysio praktijkruimte geïntegreerd en het geheel wordt hiermee multifunctioneel. Het huidige plan bied VZV medio oktober 2018 totaal 2280 vierkante meter sportvloer en een fysiotherapie praktijk en is VZV klaar voor de toekomst.

Met een ondernemende stuurgroep en steun van het bestuur van sportpark de Kogge is er ook goed keuring ontvangen van het kerkbestuur voor de pacht van de grond. De gemeente Hollands Kroon heeft reeds de benodigde vergunningen verleend en de firma Stabo uit Blokker gaat de bouw van deze uitbreiding verzorgen. De nieuwbouw krijgt een nieuwe entree voor toegang tot de sporthal, een fysiotherapieruimte en 400 vierkante meter fitnes ruimte.

Een bijdrage van: Theo Moras

advertentie