Dutch Elm Disease

advertentie

Toen ik nog in Westerland woonde werd er af en toe een iep ziek. Achter in mijn tuin stonden veel iepen, maar de een na de ander werd door die vervelende iepenziekte geveld. Mijn achtertuin werd steeds kaler. Inmiddels zijn vrijwel alle iepen uit deze tuin verdwenen.

Iepenspintkever
De ziekte waart nog steeds rond en er is nog geen afdoende behandeling voor gevonden. De laatste tijd zijn er weer veel iepen op Wieringen aangetast. Zieke bomen moeten grondig worden opgeruimd anders kan de schimmel die zich in het hout bevindt op andere, nog gezonde bomen worden overgebracht door de iepenspintkever. Sporen van de schimmel (de veroorzaker van de ziekte) blijven op de kever achter en deze worden dan vervoerd naar de volgende boom die door de kever bezocht wordt.

Dutch disease
De iepenziekte is in de eerste helft van de Twintigste Eeuw overgebracht uit Azie naar Nederland. Ook in andere landen brak de ziekte uit, zoals in Amerika. Vanuit Nederland werd er geïnfecteerd hout geëxporteerd naar de Verenigde Staten, waar de ziekte op grote schaal iepen vernietigde. Men dacht de ziekte te kunnen onderdrukken door agressieve bestrijdingsmiddelen zoals DDT te gebruiken. Maar het middel bleek erger dan de kwaal. De inmiddels geheten ‘Dutch Elm Disease’ verdween niet, maar de kevers bleken wel steeds resistenter te zijn geworden. Bovendien stapelden de resten van de chemische bestrijdingsmiddelen zich op in de weefsels van dieren en vormden een bedreiging voor het milieu en daarmee voor de mens.

Wortelstelsel
De iepenziekte wordt niet alleen door de iepenspintkever overgebracht, maar ook door het wortelstelsel van een aangetaste boom. Gezonde bomen die zich binnen een straal van 15 meter van een zieke iep bevinden kunnen ook worden aangetast. Het is dus zaak de bomen op grote afstand van elkaar te planten en te zorgen voor veel variatie in het bomenbestand. Alleen door een grote verscheidenheid van bomen kan er een natuurlijk evenwicht ontstaan waarin ziekten moeilijker vat kunnen krijgen op het ‘grote groen’. Variëteit is daarbij het toverwoord. Monocultuur is uit den boze en dat geldt niet alleen voor iepen, maar voor alle soorten (bomen én dieren)…

Een bijdrage van: Kees Zwaan
Hollands Kroon
Foto: De kever die verantwoordelijk is voor het overbrengen van de schimmel (Wikipedia).

advertentie