Drukbezochte informatie avond herstructurering Wieringerwerf

advertentie

WIERINGERWERF – Dinsdagavond was er in de aula van de RSG Wiringherlant de infoavond over de herstructurering-plannen voor Wieringerwerf. De verplaatsing van de Aldi-supermarkt naar de Schipperskade en de reeds geplande aanpak van het oude riolering is mede de aanleiding geweest om Wieringerwerf volledig te vernieuwen.

Niets is wat het lijkt en dit is niet wat het werkelijk gaat worden, waren de steeds terug komende woorden bij de uitleg van de mooie plannen en ideeën!

Alle sprekers hadden een duidelijk verhaal, met de visie dat Wieringerwerf de komende 40 jaar weer voorruit kan. Na de introductie door wethouder Theo Groot was het de Wooncompagnie die een uitleg gaf van de ideeën en het traject bij de sloop en vernieuwing van de Patrijsstraat dat gepland staat voor 2019/2020. Age Miedema voorzitter van Stichting Sport en Welzijn bracht een goed verhaal over de ideeën voor het plan bredeschool en het samenvoegen van de Sportclubs, ijs-en atletiekbaan en het zwembad. Mede door de presentatie van ME-2 architecten kregen de aanwezigen een goed beeld van deze ideeën en hoe je alles kunt samenvoegen.

Als laatste de uitleg van het stedenbouwkundig plan. Wieringerwerf is één van de vier hoofdkernen in Hollands Kroon met een bovenlokale functie. Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren, moeten er gerichte keuzes gemaakt worden voor de inrichting van deze kern. Met name het oudste en meest kenmerkende deel van Wieringerwerf is de komende jaren aan ingrijpende ontwikkelingen onderhevig. In een periode van 10 jaar kan in ‘werk met werk’, gestructureerd toegewerkt worden naar een kern die van krimp naar groei gaat en daarmee weer perspectief voor bewoners, ondernemers en verenigingen biedt.

Er liggen veel mogelijkheden en er zijn zeker ambities, een uitleg van de opbouw van het raamwerk van Wieringerwerf, parkeren in het centrum van het dorp, water- en groenstructuren, behoud van beeld bepalende bebouwing. En ook een uitwerking van de ontwikkellocaties, wat te doen als de tennisbaan en Zuiderzeehal zijn verplaats naar de nieuwe Campus de Terp?

Een druk bezochte en interessante avond met mooie visie beelden! Via de website van hollandskroon.nl leest u de ideeën en projecten nog eens rustig na.

advertentie