Dominee Lammers doet haar intrede in feestelijke dienst.

advertentie

WIERINGERWERF – Afgelopen zondag werd ds. Willemien Lammers verbonden aan de protestantse gemeente Wieringerwerf/Kreileroord. Voorzitter Henk van Rooden kon een groot aantal genodigden en gemeenteleden welkom heten. Een speciaal welkom voor de gasten uit Zwitserland van haar vorige gemeente in Dietikom

In een volle Samenstroomkerk die tot de laatste plaats was bezet werd Willemien Lammers door ds. Jonathan Zondag verbonden aan de polderse gemeente.

Een lange periode van bijna 5 jaar was de gemeente zonder predikant. Ds. Jonathan Zondag was als consulent verbonden aan de gemeente en mocht nu zijn collega welkom heten. Bij de aanvaarding van haar ambt werd de zegenbede uitgesproken door een 3-tal gemeenteleden. Aan de gemeente werd de vraag gesteld: Gemeente, dit is uw predikant. Wilt u Willemien Lammers als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt. De gemeente antwoordde: ja, dat willen wij van harte. Na deze verbintenis nam Willemien Lammers de leiding van de dienst over.

De lezing behorende bij de overdenking was gekozen uit Handelingen 2 vers 1-13. Hierin werd door Lucas de uitstorting van de heilige Geest beschreven.

Een nieuw begin voor gemeente en predikant daar hebben we om gebeden, zo begint de predikant aan de overdenking. Wat zullen we aanpakken, er zijn onbekende mogelijkheden maar niet onbegrensd. In Handelingen wordt gesproken over de taal die werd verstaan. Niet iedereen zat daar op te wachten en dat is nu niet anders.

Bij de torenbouw van Babel horen de mensen zichzelf en niet de stem van God. In de stad van God, Jeruzalem, horen de mensen niet alleen elkaar maar ook de stem van God. Als mensen hebben we van beide spiegelverhalen wel iets in ons, soms denken we het alleen af te kunnen en bekommeren we ons niet om de ander. Soms merken we het werk van God en handelen hier naar door naar elkaar om te zien en elkaar tot steun te zijn.

Na afloop van de dienst kreeg voorzitter Henk van Rooden het woord. Hij  bedankte de vele vrijwilligers, die in de periode dat deze gemeente het zonder predikant moest doen, toch het gemeentewerk draaiende wist te houden. Jonathan Zondag werd bedankt voor zijn werk voor onze gemeente hier in Wieringerwerf/Kreileroord. Ook Loes van Hylckama Vlieg-Donkers die veel voor onze gemeente heeft betekend werd bedankt. De beroepingscommissie die bestond uit leden van deze gemeente aangevuld met een vertegenwoordiger uit de gemeente van Slootdorp en Middenmeer werden bedankt, hun taak zit er nu op. Wilma Kok als scriba werd bedankt voor het vele werk in de afgelopen periode.

Na deze dankwoorden kreeg de gemeente de gelegenheid om ds. Willemien Lammers de hand te schudden. In een bijzondere gezellige receptie werd hier nagepraat over de voor een ieder geslaagde intrede dienst.

foto.: aangeleverd.

advertentie