Den Oever in de ban van Dirk

advertentie

Den Oever – In het café Tante Pietje wordt op zaterdag 13 augustus voor de drieëndertigste keer Dirkendag gevierd. Vanaf 16.00 uur is iedereen die Dirk heet – vrouwelijke Dirkjes mogen ook – van harte welkom in het etablissement bij de Vissershaven in Den Oever.

De Dirkendag werd in 1984 voor het eerst gehouden. In voornoemd café stonden zeven mannen aan de bar, van wie vijf Dirk heetten. Ze beseften dat op Wieringen wel erg veel Dirken voorkwamen.

Een van hen opperde het idee dat het wel eens leuk zou zijn zo veel mogelijk Dirken bij elkaar te roepen op de zaterdag voorafgaand aan de Flora- en Visserijdagen in Den Oever, nu dus 13 augustus.

De eerste Dirkendag werd door negentien Dirken bezocht, maar dat werden er gaandeweg meer. Er zijn er wel eens meer dan honderd geweest, maar het gemiddelde bezoek ligt zo rond de zestig. Onder hen zijn Dirken van alle leeftijden en van een diverse achtergrond, uit het hele land afkomstig en soms zelfs uit het buitenland.

Een van de doelen van Dirkendag is Dirk in beeld te houden als naam voor nieuwgeborenen. Het werd door de jaren heen een gewoonte kinderen exotische, veelal Engelstalige namen namen mee te geven. De Dirken worden met uitsterven bedreigd en wilden zich op de Rode Lijst laten zetten, wat vooralsnog niet is gelukt, wat wordt geweten aan een gebrekkige media-aandacht en wellicht ook mede komt door een gebrek aan organiserend vermogen in de kring der Dirken. Een agenda is er dan ook niet. Rond de klok van zes wordt een groepsfoto genomen en op zijn tijd wordt voor een hapje gezorgd. Rond 20.00 uur eindigt het spektakel.

advertentie