D66 Hollands Kroon zoekt denkers en doeners

advertentie

Hollands Kroon – D66 Hollands Kroon zoekt inwoners die willen meedenken over belangrijke onderwerpen die uw toekomst, maar ook die van uw kinderen, uw buurt en leefomgeving zullen beïnvloeden.

We krijgen de kans om steeds meer samenlevingsvraagstukken lokaal op te lossen. Dus, wie denkt er mee?

Meedoen
Deze decentralisatie – dit verplaatsen – van belangrijke taken naar gemeenten vraagt om anders denken en anders doen. In plaats van burgerparticipatie waarin inwoners mogen meedenken met de overheid mag de gemeente Hollands Kroon meedenken over en meedoen met initiatieven van haar inwoners, overheidsparticipatie dus.

Meedenken
Bij overheidsparticipatie is het belangrijk dat u meedenkt over hoe uw omgeving eruitziet. Want besteedt de gemeente Hollands Kroon de enorme en toch beperkte budgetten bijvoorbeeld aan werk, inzet van huishoudelijke hulp, aan minder geluidsoverlast of het  leefmilieu? Er is meer ruimte voor maatwerk en u kunt daarover meedenken.

Democratisch draagvlak vergroten
D66 Hollands Kroon wil graag  het democratisch draagvlak voor de politieke zaak verbreden. Daarom vragen wij u mee te denken, mee te doen en mee te beslissen over zaken als een verticale school van twee tot achttien jaar, buitenschoolse activiteiten, de openbare ruimte, duurzame energie of ontwikkelen van sportvoorzieningen. D66 denkt redelijk, liberaal, besluit overwogen en respecteert mensen.       

Meebeslissen
Wie wil meedenken, meedoen, meebeslissen, de rol van raadslid in spe of andere rollen van de gemeentepolitiek ervaren, kan een bijeenkomst van D66 Hollands Kroon bijwonen. Bellen of mailen of meer informatie vragen, kan natuurlijk ook. Onze partij zoekt namelijk nieuwe leden, gedreven denkers om de democratische consensus  in de gemeentepolitiek  van Hollands Kroon te versterken. Zo kunt u ervaren wat u past, als toekomstig raadslid of meedenken en meedoen op de achtergrond.

advertentie