Cursus Politiek in Paviljoen Welgelegen

advertentie

In Haarlem zetelt het provinciaal bestuur van Noord-Holland. In een prachtig gelegen cultuurhistorisch gebouw vinden de vergaderingen van de Provinciale Staten plaats. Volgend jaar mogen wij onze provinciale volksvertegenwoordigers weer kiezen.

Om meer bekendheid te geven aan wat Statenleden zoal doen werd een cursus georganiseerd voor politiek geïnteresseerden. Een twintigtal Noord-Hollanders gaf zich voor de 5 avonden durende cursus op. Zij werden tijdens de eerste sessie verwelkomd door de Commissaris van de Koning, Johan Remkes.

Paviljoen Welgelegen
De cursus werd gegeven in Paviljoen Welgelegen, een neo-classicistisch gebouw dat eind achttiende eeuw werd gebouwd als ‘landhuis’ voor een rijke bankier. In 1808 vestigde de eerste Hollandse koning (Lodewijk Napoleon) zich in het landhuis, dat hij onmiddellijk omdoopte tot ‘Paviljoen Welgelegen’. Het ligt dan ook op een prachtige plek in de Haarlemmerhout. Het paviljoen had en heeft nog steeds een museale functie. Er zijn naast het bijzondere interieur ook tal van kunstwerken te bewonderen. Tijdens werkdagen is het gebouw vrij toegankelijk. In 1930 kwam het ‘paviljoen’ in bezit van de provincie en zo werd de functie ‘Provinciehuis’ aan het gebouw toegevoegd.

Statenleden
In het gebouw zetelt het Provinciebestuur. Eens in de 4 jaar kiezen de Noord-Hollanders 55 Statenleden die allen lid zijn van een politieke partij. Er zijn 11 partijen vertegenwoordigd in de Staten. Tijdens de cursus werd uitgebreid ingegaan op het Nederlandse politieke stelsel. De cursisten Politiek spraken daarnaast met verschillende Statenleden en kregen een goed beeld van de aard van hun werkzaamheden. Een voormalig Helders gemeenteraadslid vond dat ze in de marinestad meer bezig was met ‘stoeptegels’ en dat het werk in Haarlem meer diepgang had. Een ander Statenlid had vooral geleerd hoe ze in het openbaar een publiek moest toespreken en had in haar Haarlemse jaren geleerd zich assertief op te stellen.

Provincie
Nederland telt 12 provincies die een bestuurslaag vormen tussen het Rijk en de gemeenten. Elke provinciale ‘hoofdstad’ heeft een provinciehuis. De Statenleden, het dagelijks bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten) en de Commissaris van de Koning hebben hun werkplek in het provinciehuis. De Provinciale Staten ontwikkelen beleid op verschillende terreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, milieu, energie en klimaat. Ook houden zij zich bezig met beleid rond natuurbeheer, regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven heeft de volle aandacht van de Provinciale Staten. Maar ook gaat er veel aandacht uit naar cultureel erfgoed.

ProDemos
De cursus werd verzorgd door ProDemos, een organisatie die zich bezighoudt met voorlichting over de inrichting van het Nederlandse staatsbestel. ProDemos geeft bijvoorbeeld rondleidingen op het Binnenhof. ProDemos legt uit hoe de democratische rechtsstaat in Nederland is ingericht en wat de spelregels zijn. En hoe je invloed kunt uitoefenen op het beleid van democratisch gekozen organen. ProDemos werkt nauw samen met gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen en ontwikkelt cursussen en lesprogramma’s voor scholen. Na de vijf bijeenkomsten waarbij een enthousiaste docent het een en ander uit de (politieke) doeken deed, kregen de cursisten meer kennis over de Nederlandse politiek en in het bijzonder over de functie van Provinciale Staten in het politieke krachtenveld.

Foto: ProDemos

Kees Zwaan
Hollands Kroon

advertentie