Cultuurhistorisch onderzoek Wieringerwerf

advertentie

Wieringerwerf is een dorp met een rijk en herkenbaar verleden dat teruggaat tot de inpoldering van de Wieringermeer. Wij werken aan een centrumplan voor Wieringerwerf, zodat het dorp gaat voldoen aan de eisen van nu én de toekomst. Op maandag 10 april, 19.30 uur, is er een informatieavond in De Cultuurschuur. Opgeven kan via de link onderaan dit artikel.

Cultuur in beeld
Het gaat onder meer om herinrichting van bepaalde openbare ruimten, het omzetten van openbare ruimte in private ruimte waar dat mogelijk is, de herontwikkeling van de Patrijsstraat en de herbestemming van vrijkomende gebouwen. Bureau SteenhuisMeurs heeft opdracht gekregen om de cultuurhistorische waarden van Wieringerwerf in beeld te brengen en aanbevelingen voor de ontwikkeling van het dorp te doen.
Onderzoekbureau SteenhuisMeurs
Bureau SteenhuisMeurs gaat onderzoeken hoe de veranderingen in Wieringerwerf op een passende manier, met aandacht voor de cultuurhistorie, vormgegeven kunnen worden. Dit doet zij vanuit de kwaliteiten van het dorp en de geschiedenis van de ontwikkellocaties. Omdat het erfgoed van Wieringerwerf niet alleen een zaak van specialisten is, gaan wij samen met SteenhuisMeurs en inwoners in gesprek.
Informatieavond in De Cultuurschuur
Wij nodigen u graag uit voor een informatieavond waarin u meer informatie krijgt over het onderzoek en met ons mee kunt denken. Bureau SteenhuisMeurs benut de avond om het onderzoek toe te lichten en te laten zien wat het tot nu toe heeft opgeleverd. Natuurlijk zijn aanvullingen en inbreng vanuit inwoners gewenst.

De informatieavond is op maandag 10 april in De Cultuurschuur in Wieringerwerf, aanvang 19.30 uur.

Geef u hier op voor de informatieavond.

advertentie