Cor Hoogeveen benoemd tot lid bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina

advertentie

AMERSFOORT – De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft in haar vergadering van 14 juni 2017 Cor Hoogeveen benoemd tot lid van het bestuur. Zijn benoeming gaat in op 19 december 2017. Hij zal dan tevens lid worden van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Cor Hoogeveen heeft een melkveebedrijf in Wieringerwerf en is sinds 2011 lid van de districtsraad Noord-Holland en de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Cor Hoogeveen volgt Jan Keijsers op die in december 2017 statutair aftredend en niet herbenoembaar is.

Herbenoeming
Erwin Wunnekink is 14 juni 2017 door de ledenraad herbenoemd als lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en daarmee tevens herbenoemd als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Erwin Wunnekink is sinds december 2009 lid van het bestuur en de raad van commissarissen en sinds december 2016 vicevoorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen. Hij heeft een melkveehouderijbedrijf in Haarlo.

Foto: Dhr. Cor Hoogeveen aangeleverd.

advertentie