COLUMN: Voegt dat nou iets toe?

advertentie

De verkiezingen zijn achter de rug. Achterkamertjes maken overuren. Coalities worden gesmeed, vetes worden beslecht en de macht wordt verdeeld. Politiek op het scherpst van de snede. De kiezer heeft z’n plicht vervuld en gaat over tot de orde van de dag. Over vier jaar mag hij opnieuw opdraven. De politiek zal opnieuw de burger meer betrekken bij haar besluiten, ze zullen met ons in gesprek gaan en beloven beter te luisteren.

Je zou dus denken dat we spekkoper zijn. Goedwillende bestuurders, die het beste met ons voorhebben. Succes gegarandeerd. Toch is dat een illusie. Opnieuw zullen we geconfronteerd worden met zaken waar we niet blij van worden, megalomane projecten en zinloze geldsmijterij. Ook zullen we opnieuw problemen zien, waar de politiek simpelweg geen antwoord op heeft of geen oplossing voor kan vinden.

De afgelopen verkiezing heeft duidelijk gemaakt dat er opnieuw minder mensen zijn gaan stemmen en dat er nog meer lokale partijen zijn opgestaan. Deze feiten kun je gewoon tellen. Maar schieten we daar nou iets mee op? Over het afnemen van het aantal stemmers kunnen we kort zijn. Het is funest voor de democratie want het draagvlak neemt af. Minder mensen zullen het gevoel hebben dat ze ertoe doen.
De lokale partijen zegevieren, maar waarom? We zijn niet links en we zijn niet rechts, is een statement van zowel de Seniorenpartij, LADA als Onafhankelijk Hollands Kroon. Dan ben je dus óf een middenpartij óf onberekenbaar. Middenpartijen zijn er in de reguliere (landelijke) politiek reeds meer dan genoeg. Op een onberekenbare partij zit ik in ieder geval niet te wachten.
Het argument dat lokale problemen door lokale partijen beter kunnen worden opgelost is niet steekhoudend. De vertegenwoordigers van landelijke partijen in onze gemeente zijn ook lokale bewoners. Daar zit geen enkel verschil in. Ook het argument dat landelijke partijen zich bevinden in een keurslijf van regels dat landelijk is bepaald is niet realistisch.
Ik heb alle lokale partijen gevraagd welke beslissingen er dan concreet ingegeven zijn door landelijk beleid. Beslissingen die door lokalen anders zouden zijn genomen. Beslissingen die daardoor nadelig zijn uitgepakt voor de bewoners. Geen van de partijen kon mij een concreet voorbeeld geven. Mijn realiteit is dat lokale partijen zinloos en zelfs ondermijnend voor de politiek zijn.

Lokale partijen zijn veelal afhankelijk van het charisma of het netwerk van één persoon. Als deze persoon wegvalt is het gedaan met de partij. Hij of zij vormde het fundament van de beweging. De kiezer blijft bedremmeld achter. We zijn niet links en we zijn niet rechts is immers het adagio van deze partijen. Maar wat zijn jullie dan? Er zijn namelijk niet zo heel veel andere keuzes.
Blijven over de One Issue partijen. In geval van Hollands Kroon zijn dat de senioren. Maar wat zou erop tegen zijn als de senioren zich een sterke positie verwerven in de reguliere, lees landelijke partijen? Als de huidige seniorenkiezers nou eens zouden stemmen op de vertegenwoordigers van de senioren in de landelijke partijen. Zou dan hun zaak minder goed voor het voetlicht worden gebracht? Ik denk het niet. Ik denk dat er dan minder fragmentatie zou bestaan en veel meer duidelijkheid voor de kiezer. Op zich een goede zaak.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

advertentie