COLUMN: Tenenkrommende politiek

advertentie

Op donderdag 22 februari heeft de gemeenteraad in al haar wijsheid besloten de zendmachtiging voor lokale radio opnieuw te gunnen aan RTV Noordkop. Reden voor feest voor alle vrijwilligers die zich met hart en ziel hebben ingezet voor het succes van uw lokale omroep. Jongens, van harte gefeliciteerd.

Het debat dat aan deze toewijzing vooraf ging is de moeite van een nabeschouwing meer dan waard. Niet vanwege de hoge kwaliteit van redevoering, integendeel. De argumentatie was tenenkrommend slecht. Ik neem de meest opvallende uitspraken even met u door.
Ten eerste was daar het bedroevende media optreden van Rienk Mud, voorzitter van het bestuur van Schagen FM. Voor de duidelijkheid, dit is de organisatie die de lokale omroep van Hollands Kroon graag in Schagen zou onderbrengen. Samenwerken is tot nu toe niet gelukt, dan maar een vijandige overname. Hij kwam van een koude kermis thuis.

Kiezen voor kwaliteit was zijn motto. En hij heeft gelijk. Kwaliteit waar u ruim drie keer zoveel voor moet betalen als voor uw huidige omroep. Dat aspect bleef op z’n zachtst gezegd onderbelicht. Dat dan weer wel. Vervolgens was de politiek aan zet. Je kunt ze van veel beschuldigen, maar luisteren naar de insprekers deden ze in ieder geval niet. Bakken kritiek kregen we over ons heen. Een organisatie, louter bestaande uit vrijwilligers en praktisch zonder budget, zou niet professioneel genoeg zijn. Nee, hè hè. Wat verwacht je nou? We zouden de waakhond van de democratie moeten zijn. De bijna gratis waakhond, dat dan weer wel.

Opvallend was ook het optreden van mevrouw Buczynski, fractieleider van de PvdA. “Er wordt niet of nauwelijks aan waarheidsbevinding gedaan en de kwaliteit van de berichten is niet van goede kwaliteit”. Dit waren de woorden van de vrouw die ik twee weken geleden ruim anderhalf uur heb ondervraagd. De vrouw ook die het complete interview zelf herschreef en verbaasd was dat ik daar niet mee akkoord ging.  Het interview is op deze website beschikbaar.
Ook ChristenUnie en LADA waren voor het verkwanselen van de omroep aan Schagen. Lokale democratie anders, ja, in Schagen. De drie partijen die voor een overgang naar Schagen stemden, konden geen van drieën de ruimte in de begroting daarvoor aangeven. Zelfs een greep uit de algemene reserve werd voorgesteld. Gelukkig zegevierde het gezond verstand.

Alle andere partijen, de meerderheid, gingen uiteindelijk, zuchtend en steunend, akkoord met het verlengen van onze zendmachtiging. Er werden wel voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden die de politiek niet mag stellen, maar vooruit. We worden namelijk geacht een onafhankelijke waakhond te zijn. Eentje die niet in de nek gehijgd wordt door de politiek, en eentje die niet aan de leiband van de subsidieverstrekker loopt.
Leggen wij dus de kritiek naast ons neer? Zeker niet. We gaan vol energie en enthousiasme door op de ingeslagen weg. De weg die ons in duidelijke stappen naar een nog betere organisatie zal leiden.

Samenwerkend met iedereen die daarvoor in aanmerking komt. En ik, ik blijf uw kritische waakhond. Gratis, dat dan weer wel.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

advertentie